Nyheter

Avgjørende at alle tar ansvar

Akademikerne støtter myndighetenes kraftfulle og nødvendige tiltak for å håndtere koronaviruset på en best mulig måte.

Avgjørende at alle tar ansvar
Foto: colour​box​.com
11. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Norge står overfor en alvorlig situasjon, og en nasjonal dugnad er nødvendig for å begrense og stanse spredningen av koronaviruset. Akademikerne vil bidra til dette. Vi følger situasjonen tett, og gjør løpende vurderinger og følger med på oppdaterte råd fra relevante myndigheter. Vi avlyser alle våre kurs og større møter i tiden fremover.

Oppdaterte råd fra Folkehelseinstituttet:

https://​www​.fhi​.no/​s​v​/​s​m​i​t​t​s​o​m​m​e​-​s​y​k​d​o​m​m​e​r​/​c​o​rona/

Oppdaterte reiseråd fra Utenriksdepartementet:

https://​www​.reg​jerin​gen​.no/​n​o​/​t​e​m​a​/​u​t​e​n​r​i​k​s​s​a​k​e​r​/​r​e​i​s​e​i​n​f​o​r​m​a​s​j​o​n​/​k​o​r​o​n​a​_​i​n​f​o​/​i​d​2​6​9​1821/

Les også:

Akademikernes, Unios og YS sine krav for å sikre arbeidstakere økonomisk.

Akademikernes første kommentarer til regjeringens økonomiske tiltakspakke.