Nyheter

Bra at regjeringen vil myke opp permitteringsreglene

Staten varsler at de vil ta en større del av regningen for permitteringer som følge av koronaviruset. — Avgjørende for ikke å ramme norske arbeidsplasser, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Bra at regjeringen vil myke opp permitteringsreglene
Foto: Akademikerne
10. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner holdt tirsdag ettermiddag en pressekonferanse om den økonomiske situasjonen i kjølvannet av koronaviruset.

- Sanner understreket at liv og helse er det viktigste i situasjonen vi står i. Samtidig må vi nå gjøre det vi kan for at norsk næringsliv og arbeidsplasser ikke rammes av koronaviruset. Permitteringsreglene står helt sentralt, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

Regjeringen lover mer penger til helsevesenet i en akutt situasjon, og varsler at de vil endre permitteringsregelverket for å redusere kostnadene for bedriftene. Fredag vil Sanner konkretisere hvor stor del av regningen de vil ta. I dag må arbeidsgiver betale lønn i 15 arbeidsdager. Etter dette går man over til dagpenger og staten tar regningen.

- Det er nødvendig å kutte arbeidsgiverperioden i en tid der mange norske bedrifter står i en vanskelig situasjon. Dette er viktig for å redusere kostnadene og unngå oppsigelser i bedrifter som har gode utsikter etter krisen, sier Sollien. 

Sanner varslet også at regjeringen vil komme med økt satsing på bedriftsintern opplæring og kompetansehevende tiltak. 

- Vi håper dette er tiltak som kan bidra til at virksomhetene prioriterer kompetanseutvikling i en periode hvor aktiviteten er midlertidig begrenset. Det er viktig at informasjon om tiltakene er godt kjent og lett tilgjengelig for bedriftene, sier Sollien.

Regjeringen varslet også skatteendringer som innebærer at bedrifter som går i underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Dette vil gjøre det enklere for bedriftene å få kortsiktige lån. I tillegg skal bedrifter som går med underskudd få utsatt betaling av formueskatt. Dette er positivt.

- Vi står i en situasjon der alle må bidra. Akademikerne følger situasjonen tett, sier Sollien.