Hovedavtalen i staten reforhandles i mars

Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen i staten utsettes på nytt på grunn av smittesituasjonen.

Hovedavtalen i staten reforhandles i mars
Hovedavtalen legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten.
02. desember, 2020 – Oppdatert 03. desember, 2020

Akademikerne stat, LO Stat, Unio, YS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å ta opp igjen forhandlingene om hovedavtalen i staten 15. mars 2021. Dagens hovedavtale videreføres derfor til og med 31. mars 2021. Partene tar høyde for at møtene kan gjennomføres fysisk når forhandlingene gjenopptas.

Hovedavtalen ble første gang inngått i 1980 mellom staten og hovedsammenslutningene, og har siden ikke blitt endret i større grad. Avtalen legger til rette for samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i staten, og sikrer at arbeidstakere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte. 

Akademikerne ønsker å forenkle avtalen slik at den blir lettere å bruke.

Dagens hovedavtale løp ut i 2019, men ble forlenget ut 2020.

Les mer: