Nyheter

Ønsker en hovedavtale som er enkel å bruke

5. november starter forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og tillitsvalgte på statlige arbeidsplasser. Da må avtalen være enkel å bruke og legge til rette for en god samarbeidskultur i den enkelte virksomhet, sier leder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Ønsker en hovedavtale som er enkel å bruke
Hovedavtalen må legge til rette for en god samarbeidskultur på den enkelte arbeidsplass, mener leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.
04. november, 2019 – Oppdatert 04. november, 2019

Akademikerne går inn i forhandlingene med krav om å forenkle avtalen slik at den blir et tydelig og godt verktøy for samarbeidet mellom ledelsen og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. Dette innebærer å tydeliggjøre avtalens formål og hva som ligger i sentrale begreper som "medbestemmelse" og "partsrepresentasjon", samt å korte ned dagens 47 sider lange avtale.

- Avtalen må sørge for forutsigbare, effektive og gode, reelle prosesser for medbestemmelse på den enkelte arbeidsplass, sier Kvam. — Erfaringen til mange tillitsvalgte er at de blir involvert for sent i prosesser i virksomheten som har betydning for arbeidshverdagen til de ansatte. Da mister virksomhetene gode muligheter til å finne de beste løsningene og medbestemmelsen til de ansatte uthules, sier han. 

Hovedavtalen i staten utløper 31. desember 2019. 

Hovedavtalen ble første gang inngått i 1980 mellom staten og hovedsammenslutningene, og har siden ikke blitt endret i større grad. Partene i hovedavtalen i staten er Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio. Kommunal- og moderniseringsdepartementet representerer staten. Avtalen praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomheten gjennom lokale tilpasningsavtaler.