Nyheter

- Bruk de ansatte i nybrottsarbeidet

- De ansatte i staten og kommunene har kontakten mot brukerne av offentlige tjenester og med samarbeidspartnere i næringslivet. De vet hvor skoen trykker og er de nærmeste til å foreslå nyskapende løsninger. Medarbeiderne må tas med i nybrottsarbeidet, og de må ha tid og rom til å bidra, sier Kari Sollien.

- Bruk de ansatte i nybrottsarbeidet
- Medarbeiderne må tas med i nybrottsarbeidet, og de må ha tid og rom til å bidra, sier Kari Sollien.
26. juni, 2020 – Oppdatert 26. juni, 2020

Tirsdag la kommunalminister Nikolai Astrup frem regjeringens nye politikk for innovasjon i offentlig sektor. Regjeringen vil at politikere og offentlige myndigheter gir handlingsrom og insentiver til å innovere og at ledere utvikler en kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser. 

Sollien er glad regjeringen vil bruke partssamarbeidet i innovasjonsarbeidet i offentlig sektor, men mener det er en lang vei å gå. Akademikernes tillitsvalgtundersøkelse (2018) viser at innovasjon i svært liten grad et tema som tas opp i dialogen mellom partene på arbeidsplassen. Kun en av tre tillitsvalgte opplyser at innovasjon er et tema. Kun tre prosent opplyser at det er et tema som oftest tas opp. 

– Innovasjon er et lederansvar, men ledere bygger ikke kultur alene. De tillitsvalgte kan bidra til å bygge tillit mellom ledelse og ansatte, dele informasjon og formidle synspunkter og ideer fra medarbeidere. Her er det et stort uutnyttet potensial, sier Sollien. 

Kritisk til kutt-reform

Akademikerne mener en viktig forutsetning for å drive med innovasjon, er at det settes av nok økonomiske ressurser. Akademikerne er kritisk til at meldingen ikke tematiserer avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som innebærer at alle offentlige virksomheter må kutte budsjettene med en flat prosentandel.

- Produktivitetskuttet er elefanten i rommet. Våre medlemmer opplever at de har mindre tid til å finne nye løsninger og jobbe på nye måter, og at innovasjonsprosjekter settes på vent fordi det ikke er økonomisk handlingsrom. For innbyggerne betyr dette at offentlig sektor blir mindre effektiv og leverer dårligere tjenester, sier Sollien. 

Akademikerne mener reformen bør evalueres og at påvirkningen kuttet har på innovasjonsevnen blir en del av evalueringen. 

Les stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor