Nyheter

Åpner laboratorier for studenter og forskere

- Mange studenter og forskere er avhengig av tilgang til laboratorier for å avslutte studier eller forskning denne våren. Vi er glad Asheim har lyttet til oss, sier Lise Lyngsnes Randeberg, nestleder i Akademikerne.

Åpner laboratorier for studenter og forskere
Nestleder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, er glad universitetene får åpne laboratoriene for studenter og forskere.
14. april, 2020 – Oppdatert 15. april, 2020

Universiteter og høyskoler kan fra 27. april åpne laboratorier for grupper studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger.

Randeberg ba i et møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim 3. april om at institusjonene må legge til rette for at laboratorier kan brukes av de som har behov for det på en måte som ivaretar smittevernhensyn.

Kunnskapsdepartementet ber i et brev 7. april universiteter og høyskoler legge til rette for at studenter og ansatte innen helsefag, matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag, media- og designfag og utøvende musikk- og kunstfag får tilgang til nødvendige fasiliteter slik at de skal kunne fullføre utdanningen eller forskningen våren 2020. 

- Mange studenter og forskere får nå tilgang til utstyr og laboratorier på campus og muligheten til å avslutte forskningen sin denne våren. Det er veldig gledelig, og jeg er sikker på at dette kan gjøres på en trygg og god måte, sier Randeberg.

Randeberg forventer at universitetenes fasiliteter gradvis åpner opp for flere grupper. 

- Forskningsinstitusjonene får nå viktig erfaring med å legge til rette for trygge forskningsaktiviteter. Det er nyttig. Denne erfaringen må de bruke slik at de raskt og sikkert kan legge til rette for andre grupper forskere som nå ikke gis tilgang. Forskerne trenger mest mulig forutsigbare rammer, sier hun.