Nyheter

- Vi må gå fra avmakt til handlekraft

- Som arbeidstakerorganisasjon må vi sørge for at de tillitsvalgte får enda bedre klimakompetanse, sa Kari Sollien, leder i Akademikerne da startskuddet for Arbeidslivets klimauke gikk på Kulturhuset i Oslo.

- Vi må gå fra avmakt til handlekraft
Kari Sollien fra Akademikerne deltok i panelsamtale sammen med seks andre ledere av norske hovedorganisasjoner.
04. februar, 2019 – Oppdatert 04. februar, 2019

Lederne for hovedorganisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden diskuterte klimautfordringer i arbeidslivet da de inntok panelet på frokostseminar mandag morgen. Dette markerte åpningen av Arbeidslivets klimauke. En uke der vi oppfordrer alle på jobben til å prate mer om klima, og gjøre noen små eller store grep i klimavennlig retning. 

- Klimautfordringene føles veldig store, og det gir avmakt, fordi det krever store løsninger. Vi må lykkes i å gå fra avmakt til handlekraft. Da trengs det konkrete tiltak. Det handler om hvordan vi fyrer, hvordan vi handler og hvordan vi bruker pengene, sa Sollien til de fremmøtte.

Lederne i de ulike organisasjonene var enige i at de alle har et ansvar for å gjøre mer for klimaet, og at det haster å skape et større engasjement som presser frem klimavennlige løsninger.

- Vi vet at klima og miljø ikke i stor nok grad er et tema i den enkelte virksomhet. Her har både de tillitsvalgte og ledelsen et ansvar. Vi har kunnskapsrike tillitsvalgte, men vi vet også at de ønsker mer kompetanse. Som arbeidstakerorganisasjon er det noe vi må sørge for at de får, sa Sollien.

I forkant av panelsamtalen fortalte ulike virksomheter om hvordan de har lykkes med å bli mer klimavennlige, og Erik Solheim slo fast at partssamarbeidet er en nøkkelfaktor i klimakampen.

- La oss tro på den norske modellen. Når arbeidsgiver- og arbeidstakersiden setter seg ned sammen, finner vi løsninger. Ved å ta klima på alvor, løser vi også andre problemer. Vi må starte å virkelig tro på dette, sa han. 

Arbeidslivets klimauke arrangeres fra 4. – 10. februar. 

Du kan melde på arbeidsplassen din og lese mer om klimauken på arbei​d​slivet​skli​mauke​.no.