Nyheter

- Sykehus og kommuner må styrke innkjøpskompetansen

Regjeringens helsenæringsmelding inneholder mye positivt om helsedata og kliniske studier. Akademikerne etterlyser konkrete tiltak for at det offentlige skal bli en bedre innkjøper.

- Sykehus og kommuner må styrke innkjøpskompetansen
05. april, 2019 – Oppdatert 05. april, 2019

Regjeringen la fredag frem sin stortingsmelding om helsenæringen.

-Norge er i en posisjon der vi virkelig kan lykkes med å utvikle en helseindustri, som er helt nødvendig for å beholde dagens velferdsnivå og å bygge opp en global eksportartikkel. Det er mye bra i meldingen, både knyttet til tilrettelegging for bruk av helsedata, for kliniske studier – og forskning og utvikling, sier leder Kari Sollien. 

Akademikerne etterlyser imidlertid konkrete tiltak for å gjøre det offentlige til en bedre kunde, og å styrke innkjøpskompetansen. 

- Regjeringen er klokkeklar på at kommuner og sykehus er en hindring for bedre velferdstjenester og på sikt ny industri for Norge. Det er Akademikerne enig i, men det er lite konkret i meldingen på tiltakssiden. Et hovedproblem i dag er at de ansatte involveres for sent og for lite i innovasjonsprosesser. Vi er skuffet over at meldingen nærmest hopper bukk over dette. Det står for eksempel ingenting om hvordan fagkompetansen i større grad skal blir hørt i innkjøpsprosesser, sier Sollien.

Dersom fagstemmene ikke blir hørt og involvert, vil vi ikke lykkes. Det er de ansatte som vet hvor skoen trykker. 

- Tas de ikke med i større grad går vi glipp av de gode ideene helsesektoren og Norge er helt avhengig av – og vi risikerer feilslåtte bestillinger som overhodet ikke er tilpasset behovene der ute. Hvordan mener regjeringen at vi skal sikre at tillitsvalgte og ansatte blir mer involvert? Hvordan sørge for at det blir tid til innovasjon og nytenkning? Dette er kritisk for å få på plass en helsenæring, sier Sollien. 

Fersk undersøkelse blant våre tillitsvalgte i offentlig sektor viser dessverre at involvering av tillitsvalgte skjer i altfor liten grad: 

- 76 prosent av de sykehustillitsvalgte oppgir at de sjelden eller aldri tas med på råd i innovasjonsprosesser.
- 73 prosent av de tillitsvalgte på sykehusene sier innovasjon sjelden eller aldri tas opp på møtene med ledelsen.
- 82 prosent av de tillitsvalgte på sykehusene sier de blir involvert for sent i prosesser.

Å tilrettelegge bedre for kliniske studier er en annen nøkkelfaktor for å lykkes. Regjeringen skal lage en handlingsplan for kliniske studier, lage indikatorer for studiene og etablere en helseanalyseplattform.

- Dette er gode tiltak og svært positivt. Norge bør ha som ambisjon å bli ledende på kliniske studier. Industrien skriker etter bedre muligheter for kliniske studier og uttesting på norske sykehus. Mange gründere møter stengte dører – de kommer rett og slett ikke i kontakt med norske sykehus. Fortsetter det slik er drømmen om en global eksportartikkel milevis unna, sier Sollien.