Blogg

Selvsagt skal nyutdannede ha betalt overtid

Definisjonen av særlig uavhengig stillinger bør tydeligere fram i loven, slik at det er klart hva som gjelder og for hvem, skriver Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, i Akademikerbloggen.

Selvsagt skal nyutdannede ha betalt overtid
Hver måned blogger lederen av Akademikerne eller ledere fra våre 13 medlemsforeninger om viktige og aktuelle saker for foreningene og fellesskapet.
29. august, 2019 – Oppdatert 29. august, 2019

27 prosent av nyutdannete Tekna-medlemmer oppgir at de ikke har rett til overtid. Dette er i mange tilfeller i strid med Arbeidsmiljøloven, som er tydelig på at arbeidstakere skal ha rett på overtidsbetaling. Mange bedrifter kjenner ikke reglene, eller bryter loven bevisst.

Unntak for loven skal bare skje dersom man har såkalt særlig uavhengig stilling. Dette vil si overordnede og ansvarsfulle stillinger, med en åpenbar selvstendighet og uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver gjennomføres. Arbeidsmiljølovens forutsetning er klar på at unntaksreglene skal forstås strengt.

Definisjonen av særlig uavhengig stillinger bør tydeligere fram i loven, slik at det er klart hva som gjelder og for hvem.

Bruken av særlig uavhengige stillinger blant de unge økte under oljekrisen, da arbeidsmarkedet var vanskelig for teknologer. I 2016 hadde hele 34 prosent av de nyutdannete kontrakter uten rett til overtid. Det indikerer at mange bedrifter utnyttet det tøffe markedet til å gi de unge kontrakter uten rett til overtid.

Førstegangssøkere er en sårbar gruppe, og det er ikke alltid lett for nyutdannete å krangle om detaljer i kontrakten når den ligger på bordet. Det er også mange unge som ikke kjenner til rettighetene de faktisk har gjennom lovverket. Bedriftene har et spesielt ansvar her, og må nå ta et krafttak for å redusere antallet unge som ikke får rett til overtid.

Definisjonen av særlig uavhengig stillinger bør tydeligere fram i loven, slik at det er klart hva som gjelder og for hvem. Dette er både Tekna og Akademikerne klare på. Samtidig må Arbeidstilsynets rolle som kontrollorgan styrkes for å sikre at arbeidstakerne får kontraktene de har krav på. Uten strenge sanksjonsmuligheter er jeg redd misbruket vil fortsette.