Video

Se opptak av vår debatt om etter- og videreutdanning i Arendal

Når arbeidslivet er i rask endring blir omskolering og ny kunnskap blir stadig viktigere. Vi tar debatten om utdanningsinstitusjonenes rolle når det gjelder etter- og videreutdanning.

Se opptak av vår debatt om etter- og videreutdanning i Arendal
Debatten ledes av Ola Magnussen Rydje. Illustrasjon: Colorbox
15. august, 2019 – Oppdatert 16. august, 2019

Følg debatten direkte kl. 10.00, eller se opptak, her!

Hvordan bør norske universiteter og høyskoler innrette seg når samfunnets behov for kompetanse endrer seg? Hvilken rolle bør utdanningsinstitusjonene ta for å møte arbeidslivets behov for kompetanseheving. Og hvordan unngår vi at en sterkere satsing på livslang læring ikke rammer kvaliteten i grunnutdanningen?

Debattdeltakere:
- Simen Markussen, leder av Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning og seniorforsker ved Frischsenteret
- Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon
- Christen Krogh, prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania
- Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder
- Kari Sollien, leder av Akademikerne

Debattleder: Ola Magnussen Rydje