Nyheter

- Mangel på faste stillinger gjør det mindre attraktivt å være forsker

15,5 prosent av forskere og andre vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler er midlertidig ansatte, viser nye tall. Akademikerne krever lovendring.

- Mangel på faste stillinger gjør det mindre attraktivt å være forsker
- Forskning og innovasjon er avgjørende for det grønne skiftet og for å skape arbeidsplasser. Vi kommer ikke til å lykkes dersom talentene velger bort en forskerkarriere på grunn av uforutsigbare arbeidsvilkår, sier Kari Sollien. Foto: Akademikerne
27. november, 2019 – Oppdatert 28. november, 2019

Tall NSD (Norsk senter for forskningsdata) viser at 15,5 prosent av forskere og andre vitenskapelig ansatte ved norske universiteter og høyskoler er midlertidig ansatte, mot 8,4 prosent i resten av arbeidslivet. Tallet fra i fjor var 16,8 prosent midlertidig ansatte.

- Mangel på faste stillinger gjør det mindre attraktivt å være forsker. Regjeringen sier de satser på forskning, samtidig vet vi at mange unge forskere vurderer å slutte i jobben sin fordi de mangler trygghet. Konsekvensen er at vi mister de beste hodene, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne. 

Hør Sollien om midlertidighet på NRK Nyhetsmorgen her. 

Ved noen av fakultetene er tallene spesielt høye: Ved det juridiske fakultet i Tromsø er 40 prosent midlertidig ansatte. Medisinsk fakultet i Oslo ligger også dårlig an med en midlertidighetsandel på 35 prosent. Her har det vært en bedring på fire prosentpoeng siden i fjor. Veterinærhøyskolen på NMBU har en midlertidighetsprosent på 28 prosent, en økning på 7 prosentpoeng fra 2018. 

- Forskning og innovasjon er avgjørende for det grønne skiftet og for å skape arbeidsplasser. Vi kommer ikke til å lykkes dersom talentene velger bort en forskerkarriere på grunn av uforutsigbare arbeidsvilkår. Å gå i kanskje ti-tolv år i midlertidige stillinger gjør noe med hvordan man kan planlegge livet sitt. Boligkjøp og familieliv blir vanskelig når man ikke vet om man har inntekt fremover, sier Sollien. 

Sollien mener Iselin Nybø må bli langt tøffere overfor universitetene og høyskolene.

- Ministeren kalte i mars landets rektorer inn på teppet for å få ned midlertidigheten i sektoren, men dette går for sakte. Når akademia fortsetter å toppe midlertidighetsstatistikken, må større grep tas. 

Akademikerne mener en lovendring er nødvendig: 

- I dag har akademia andre regler enn restens av arbeidslivet, som gjør det lettere for dem å ansette midlertidig. Det er ingen gode grunner til et spesialregelverk for universitetene og høyskolene, og dette må endres, sier Sollien.