Nyheter

Stillingsutlysning: Generalsekretær

Akademikerne leter etter ny generalsekretær. Søknadsfrist er 2. juni 2019.
Stillingsutlysning: Generalsekretær
07. mai, 2019 – Oppdatert 07. mai, 2019

Akademikerne bygger sin politikk på at høy kompetanse og kunnskap lønner seg både for den enkelte og for samfunnet, og ønsker et fleksibelt og trygt arbeidsliv, et bærekraftig, innovativt næringsliv og en konkurransedyktig offentlig sektor.

Administrasjonen i Akademikerne har oppgaver knyttet til tariffarbeid, samfunnspolitiske spørsmål, høringer, samarbeid med medlemsorganisasjonene og andre organisasjoner, samt kontakt med myndigheter, media og opinion.

Generalsekretær skal være en pådriver for å gjøre Akademikerne til en offensiv og proaktiv samfunnsaktør, og videreutvikle Akademikerne som en profesjonell hovedorganisasjon med gjennomslagskraft. Dette krever god rolleforståelse som både en tilrettelegger overfor leder i Akademikerne og som øverste administrative leder.


Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og drifte administrasjonen slik at Akademikerne oppnår sine ambisiøse målsetninger
 • Bidra til at Akademikerne er synlig i offentligheten og at organisasjonen framstår med gjennomslagskraft og profesjonalitet
 • Styrke Akademikernes rolle og posisjon som aktiv samfunnsdebattant
 • Være en støttespiller og diskusjonspartner for politisk leder
 • Legge til rette for godt styrearbeid og gi styret faglig sparring som grunnlag for å skape gode diskusjoner og beslutninger
 • Bidra til velfungerende samarbeidsstrukturer og relasjoner internt og ut mot medlemsorganisasjonene på politisk og administrativt nivå
 • Sørge for god kommunikasjon- og saksflyt og bidra til at administrasjonen er en god støttespiller for forhandlingsutvalg, samarbeidsorganer og medlemsorganisasjoner
 • Bygge relasjoner mot politikere, embetsverk, internt mot medlemsorganisasjonene og andre arbeidstakerforeninger

Kvalifikasjoner

 • Høyere akademisk utdannelse (mastergrad)
 • Relevant ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsorganisasjon
 • God økonomisk/​administrativ kompetanse
 • Erfaring fra organisasjons- eller samfunnspolitisk arbeid, gjerne fra demokratisk organisasjon
 • God politisk prosessforståelse og ‑nettverk

Personlige egenskaper

 • Evner å gi tydelig retning, delegere, motivere og dyktiggjøre andre
 • Fleksibel innstilling med endringsvilje
 • God på å skape relasjoner og nettverk
 • Opptrer profesjonelt, ryddig og med integritet
 • Trygg og tydelig som leder
 • Evner å bygge tillit og tilrettelegge for godt samhold


Søknadsfrist: 02.06.2019
Søk på stillingen her:
https://​www​.finn​.no/​j​o​b​/​m​anage…

Ta kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon om stillingen:

 • Øistein Magnussen, partner, oma@​assessit.​no, +4790106060
 • Kenneth Ryvoll Klev, partner, krk@​assessit.​no, +4797064624