Nyheter

Sykehuskonflikten til ny behandling i Rikslønnsnemnda

Akademikerne har sendt sitt skriftlige innlegg til Rikslønnsnemnda. Nemnda vil ta opp saken til behandling 25. januar.

Sykehuskonflikten til ny behandling i Rikslønnsnemnda
24. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Arbeidsretten konkluderte i november med at Rikslønnsnemnda ikke hadde kompetanse til å videreføre unntakene fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Rikslønnsnemnda kjennelse knyttet til Legeforeningens overenskomstdeler ble kjent ugyldig.

I samme dom viste Arbeidsretten til at saken måtte sendes tilbake til Rikslønnsnemnda for ny behandling.

- For å skape ro i sykehusene, tilbød vi en løsning i tråd med føringene fra Arbeidsretten. Vi håpet selvsagt på at det skulle føre frem. Når det likevel går mot en ny runde i nemnda, mener vi at dommen fra Arbeidsretten gir oss et godt utgangspunkt, sier president Marit Hermansen.

I sitt skriftlige innlegg legger Akademikerne ned samme påstand som sist, nemlig at med mindre andre løsninger forhandles frem lokalt, skal arbeidsplanen settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet.

Akademikerne og Legeforeningen vil nå forberede saken grundig i tiden frem mot ny behandling.

Følgende skal representere Akademikerne helse i Rikslønnsnemnda:

Christian Grimsgaard, styremedlem i Norsk overlegeforening, og Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef i Legeforeningen. Advokat Bjørn Ove Ekern Kvavik og advokatfullmektig Jan Eikeland, begge i Legeforeningen, er prosessfullmektiger under selve hovedforhandlingen.

Akademikernes skriftlige innlegg og prosesskriv er tilgjengelige for nedlasting.