Stillingsutlysning: Organisasjonssjef

Akademikerne leter etter ny organisasjonssjef. Les mer om stillingen her.
Stillingsutlysning: Organisasjonssjef
26. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne ble etablert i 1997 og er hovedorganisasjonen for foreninger med medlemmer som har utdanning på masternivå eller tilsvarende. Organisasjonen har 13 medlemsforeninger med totalt 203 000 medlemmer og representerer akademikere i Norge. Akademikernes hovedoppgave er, på vegne av medlemsforeningene, å være en aktiv inntekts- og samfunnspolitisk aktør, samt å føre lønnsforhandlinger med staten, KS, Spekter og Oslo kommune. Akademikernes administrasjon har for tiden 14 ansatte og kontorer i Oslo sentrum.  

Organisasjonssjef 

Akademikerne er en av de store, toneangivende aktørene i norsk arbeidsliv og opplever god medlemsvekst. Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av hovedorganisasjonen, herunder lønnsforhandlinger, arbeid med samfunnspolitiske spørsmål, høringer, samarbeid med andre organisasjoner og kontakt med myndigheter, media og opinion. 

Organisasjonssjefen rapporterer til generalsekretær og er hans stedfortreder. Stillingen er tillagt styresekretærfunksjonen for Akademikernes styre, samt ansvar for driften av administrasjonen. Det inngår personalansvar for ca åtte medarbeidere. 

Som organisasjonssjef vil du også få faglig ansvar innenfor ett av Akademikernes politikkområder. Dette kan være forskning og utdanning, næringspolitikk, klima og miljø eller digitalisering. Også andre fagområder kan være aktuelle. 

Stillingen forutsetter stor grad av selvstendighet og evne til å utvikle samarbeid med alle deler av organisasjonen. Lederegenskaper, samt faglig og personlig tyngde kombinert med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne vil være en styrke i stillingen. Evne til å bygge relasjoner og bidra til å styrke Akademikernes posisjon som en sentral premissleverandør i samfunnsdebatten vil bli vektlagt. 

Rett kandidat har utpreget rolleforståelse, god samfunnspolitisk innsikt og kjennskap til både offentlig og privat sektor. Det forventes høyere utdanning på masternivå og relevant erfaring, gjerne fra organisasjonslivet. 

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 90 58 41 38, eller generalsekretær i Akademikerne, Olav Ulleren, tlf 908 81 309. 

Gå inn på www​.amropdel​phi​.no for å søke stillingen. Søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.