08. november, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikernes utvalg har de siste to ukene hatt valg på leder og nestleder. 

  • I Akademikerne stat er leder Anders Kvam fra Tekna gjenvalgt. Ny nestleder i utvalget er Veterniærforeningens Helene Seljenes Dalum, som overtar etter Roger Matberg fra Naturviterne. 
  • I Akademikerne næringsdrivende er Ida Øygard Haavardsholm fra Legeforeningen valgt som leder. Tidligere leder Mette Rød Fredriksen blir nestleder. 
  • I Akademikerne kommune fortsetter Jan Olav Birkenhagen fra Samfunnsviterne som leder, og Erik Graff fra Juristforbundet som nestleder og forhandlingsleder for Oslo kommune. 
  • I Akademikerne Helse er leder Rune Frøyland fra Psykologforeningen og nestleder Marit Hermansen fra Legeforeningen gjenvalgt.

Akademikerne privat gjennomfører sitt valg i begynnelsen av desember.