Lærer vi det vi skal på videregående?

Akademikerne inviterer til debatt om kvaliteten ved de studieforberedende linjene på videregående skole. Frokostseminaret finner sted fredag 9. mars kl 8 på Mesh i Oslo.
27. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Tid: fredag 9. mars kl 8 til 10.

Sted: Mesh, Tordenskioldsgate 3, Oslo

Påmelding til pamelding@​akademikerne.​no innen 5. mars. Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis.

Seks av ti elever i videregående går på studieforberedende utdanningsløp. Vi spør:

  • Er elevene klare for studier når de går ut av videregående?
  • Lærer de det de skal, og lærer de det godt nok?
  • Hvordan skaper vi en videregående utdanning som forbereder elevene best mulig på overgangen til universitet og høyskole?

Du er velkommen til å mingle, drikke kaffe og spise frokost fra kl 08.

Kl 0830 starter den faglige delen av frokostmøtet:

  • Kari Sollien, leder for Akademikerne, ønsker velkommen
  • Ragnhild Lied, leder av Lied-utvalget om innhold og strukturen på den videregående opplæringen
  • Per Solli, rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo kommune, om rammene for skolehverdagen
  • Rita Helgesen, leder Norsk Lektorlag
  • Rahman Chaudry, leder Elevorganisasjonen
  • Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Møtet avsluttes med en paneldebatt og vi åpner for spørsmål fra salen.

Møteleder er Mats Kirkebirkeland som til daglig er rådgiver i Civita

Skoledebatten rommer mange ulike tema. Denne debatten vil handle om å legge best mulig til rette for det store flertallet, som med alt fra akkurat ståkarakterer til gode resultater skal videre til høyere utdanning.