Nyheter

Enighet i forhandlingene i kommunesektoren

Lektorene får en samlet lønnsvekst på nærmere tre prosent i årets oppgjør. Akademikerne vil jobbe videre for at lektorene i fremtidige oppgjør får forhandle lønnen sin lokalt.

Enighet i forhandlingene i kommunesektoren
01. mai, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Rett før midnatt kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren. I Akademikerne er det kun lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt.

- Lektorene får en lønnsvekst på nivå med arbeidslivet for øvrig. Årets oppgjør retter likevel ikke opp den svake lønnsutviklingen lektorene har hatt de siste årene, noe vi jobbet hardt for. Det var lite penger til fordeling i årets oppgjør, og vi har derfor valgt å anbefale resultatet, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Akademikerne har over flere år jobbet for at lektorene skal få forhandle lønnen sin lokalt på den enkelte arbeidsplass, slik som er vanlig i resten av arbeidslivet.

- Lektorene er nødt til å prioriteres i årene fremover. Vi mener lokale forhandlinger gir de riktige verktøyene og er nødvendig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass – og at norsk skole kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Birkenhagen.

Birkenhagen understreker at kommuneoppgjøret i sin helhet har flere positive trekk.

- Vi er glade for at kompetanse og ansatte med høyere utdanning generelt blir prioritert. Det er helt riktig, sier Birkenhagen.

Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten.