Nyheter

Akademikerne skal bidra i inkluderingsdugnaden

Regjeringen lanserte onsdag inkluderingsdugnaden de varslet i regjeringserklæringen. Akademikerne og de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet slutter opp om dugnaden.

Akademikerne skal bidra i inkluderingsdugnaden
20. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Inkluderingsdugnaden er et initiativ fra regjeringen om et felles løft for å få flere i jobb i offentlig og privat sektor.

- Vår største felles utfordring er å inkludere de som står utenfor arbeidslivet i dag – både de som står i fare for å falle ut av arbeidslivet og de som vil streve med å komme inn i arbeidslivet i morgen. Vi løser ikke inkluderingsutfordringen over natten og arbeidet krever innsats på flere områder. Det handler om innsats fra vi ligger i mors mage til vi blir seniorer, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Inkluderingsdugnaden henger tett sammen med IA-samarbeidet, der partene i arbeidslivet har som mål å få ned sykefraværet og hindre frafall. Inkludering er i dag en del av IA-avtalen, og det er avgjørende at man ser dugnaden og IA-samarbeidet i sammenheng for å lykkes, understreker Akademikernes leder.

— Det er også viktig at innsatsen skjer på tvers av sektorer og bransjer, og på ulike politikkområder. Kompetanse er en viktig del av løsningen for å lykkes med inkludering i arbeidslivet. Vi har særlig forventninger til samarbeidet mellom NAV og utdanningssektoren i dugnaden, sier Sollien.