- Veldig stolt over å få en nasjonal pris av denne typen

Velg noe du brenner for – og sett deg høye mål, er tidligere Akademiker-prisvinner Alexander Cappelens råd til unge forskere.

15. august, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

«Alexander Cappelen er en forsker som på en forbilledlig måte formidler egne og andres forskningsresultater til publikum, som kronikør, kommentator og artikkelforfatter», skrev juryen i sin begrunnelse da professoren i samfunnsøkonomi fikk Akademikerprisen i 2013.

- Jeg kjente godt til prisen fra tidligere og ble veldig stolt over å få en nasjonal pris av denne typen. Spesielt ble jeg glad for at Akademikerprisen fremhevet arbeidet med forskningsformidling som jeg synes er ekstremt viktig. Prisen har selvsagt vært en stor inspirasjon for videre arbeid med forskningsformidling. At mange opplever forskningen vår som interessant gir også mer motivasjon til videre arbeid med selve forskningen, sier Cappelen.

Cappelen er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har også doktorgrad herfra, men tok sin master ved Oxford University. Sammen med Bertil Tungodden har han de senere årene bygget opp forskergruppen The Choice Lab som har blitt en viktig forskningsgruppe innen adferdsøkonomi og eksperimentell økonomi. Nå er vi i ferd med å starte opp «Centre for experimental research on fairness, inequality and rationality» (FAIR), som er et nytt Senter for Fremdragende forskning – det første ved NHH.

Akkurat nå holder Cappelen på med flere spennende prosjekter om ulike valg mennesker tar, rettferdighet og vilje.

- Et spennende prosjekt jeg jobber med nå er Fairness across the world. I dette prosjektet skal vi bruke økonomiske eksperimenter for å studere hva et representativt utvalg av befolkningen i 60 land oppfatter som rettferdig inntektsfordeling. Jeg jobber også med prosjektet Understanding paternalism, der vi forsøker å finne ut hva som bestemmer folks vilje til å begrense andres menneskers mulighet til å ta selvstendige valg, altså å opptre som paternalister, forteller Cappelen.

Samfunnsøkonomen har to karriereråd til nyutdannede akademikere:

- Det første rådet er å jobbe med forskningsspørsmål som du brenner for – hvis ikke du synes resultatene dine er viktig så vil neppe andre gjøre det heller. Det andre er å være ambisiøs. Hvis man forsøker å publisere i de beste tidsskriftene så vil man ofte ikke lykkes, men dersom man aldri forsøker så vil man aldri lykkes.