Nyheter

Reform for sterke fagmiljøer

— Større regioner vil gi sterkere fagmiljøer og større politisk tyngde. Dette vil legge til rette for mer verdiskaping og bedre tjenester i hele landet. Med større regioner må det også komme flere oppgaver og mer myndighet, sier Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Reform for sterke fagmiljøer
22. februar, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Kommunesektoren blir stadig mer kompleks, og kommuner og regioner er avhengig av å kunne rekruttere ansatte med høy kompetanse for å løse samfunnsoppdraget. Derfor mener Akademikerne det er viktig at kommunal sektor blir flinkere til å rekruttere akademisk arbeidskraft.

- Kommunene må bli bedre til å rekruttere Akademikere. Vi tror at større regioner og større kommuner vil bidra til sterkere fagmiljøer, gjøre kommunal sektor til en mer attraktiv arbeidsplass for akademikere og samtidig bidra til at kommunene gjør en bedre jobb for innbyggere og næringsliv, sier Sollien.

Akademikerne har ved flere anledninger løftet viktigheten av å tenke helhet når man nå skal tegne et region- og kommunekart på nytt. Framveksten av nye og større bo- og arbeidsmarkedsregioner fører til at en vellykket regional utvikling kan hemmes av uhensiktsmessig oppsplitting og manglende handlekraft, dersom ikke strukturen tilpasses dagens virkelighet.

- Med større regioner har man bedre anledning til å planlegge samferdselsprosjekter og få mer kraft i regional næringsutvikling, sier Sollien.