Nyheter

Pensjonistene får mindre nok en gang

Akademikerne er skuffet over at regjeringen ikke retter opp flere år med lavere kjøpekraft for pensjonistene.

Pensjonistene får mindre nok en gang
23. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet i Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag. For tredje år på rad får pensjonister en realnedgang i sine pensjoner. Prisutviklingen har vært høyere enn økningen i pensjonene de siste årene, og pensjonistene får dermed mindre å rutte med.

- Pensjonistene har fått lavere og lavere kjøpekraft de siste årene. Vi er skuffet over at regjeringen ikke gjør nok for å rette opp dette. Dette har stor betydning for mange mennesker, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Grunnbeløpet som justerer pensjonen er avhengig av lønnsveksten. Lønnsveksten man har tatt utgangspunkt i – på 1,7 prosentpoeng – er i realiteten høyere. Den tekniske beregningsmåten som brukes får negative konsekvenser for pensjonsoppgjøret. Akademikerne mener reguleringsmekanismen må vurderes på nytt opp mot målsettingen om regulering med gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklingen,

- Vårt krav var at regjeringen tok høyde for dette. Regjeringens håndtering av de siste års trygdeoppgjør kan bidra til å svekke oppslutningen om pensjonsreformen, sier Sollien.