Nyheter

Økt digital satsning i kommunene

Akademikerne har inngått ny avtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å øke den digitale kompetansen i kommunene.

Økt digital satsning i kommunene
11. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Forhandlingssammenslutningene i kommunal sektor, KS og KMD, er avtaleparter.

Målet med avtalen er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren. Samtidig skal avtalen skape forståelse for, og støtte til, omstillingen en slik digitalisering medfører for alle aktører i kommunen.

Gjennom partsarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser.

Leder i Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen, er tilfreds med at avtalen er undertegnet og mener avtalen legger til rette for gode endringsprosesser og god medvirkning fra ansatte.

- Dette er interessesant både faglig og administrativt for Akademikernes medlemmer i kommunene, sier Birkenhagen.

Avtalen legger opp til trepartssamarbeid — også lokalt.

Avtalen gjelder til og med 2019.

Les pressemelding fra KMD.