Nyheter

Ny leder i Akademikerne næringsdrivende

Mette Rød Fredriksen er valgt til ny leder i Akademiker-utvalget som arbeider for å bedre rammebetingelsene for liberale yrkesutøvere, med særlig vekt på små virksomheter.

Ny leder i Akademikerne næringsdrivende
16. juni, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

– Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet i Akademikerne næringsdrivende, sier Mette Rød Fredriksen, til daglig juridisk rådgiver i Den norske veterinærforening.

Fredriksen, som har sittet i utvalget i mange år og vært nestleder siden oktober 2016, etterfølger Elisabeth Scarpello som har trukket seg fra vervet som utvalgsleder på grunn av permisjon fra sin stilling i Den norske tannlegeforening. Det måtte derfor velges ny leder i utvalget for resten av funksjonsperioden som er frem til rådsmøtet i oktober 2018.

Den nye utvalgslederen vil fortsette arbeidet med sosiale ordninger for næringsdrivende som for eksempel sykepenger, arbeidsledighetstrygd og pensjonsrettigheter.

– Jeg mener det er viktig å få frem at Akademikerne er en organisasjon som har lang erfaring med å arbeide for næringsdrivende, sier den nyvalgte lederen. Fredriksen er derfor opptatt av at utvalget for næringsdrivende skal være relevante etter hvert som arbeids- og samfunnslivet endrer seg og når ny virksomhet erstatter eksisterende aktiviteter.