Nyheter

Ja til firerkrav i matte

Det er blant standpunktene Akademikerne frontet under den muntlige høringen i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget fredag.

Ja til firerkrav i matte
15. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Akademikerne støtter kravet om karakter fire i matte for opptak til lærer- og lektorutdanningene. Regning er noe man bør kunne i undervisningen i mange fag, og er ikke viktig kun for mattelærere, sa organisasjonssjef i Akademikerne, Anne Folkvord i høringen.

Høyere opptakskrav på lærer- og lektorutdanningen vil dessuten gi høyere kvalitet på undervisningen i fremtiden.

Tilbudet om forkurs gir også muligheter til kandidater som ikke møter kravet i første runde.

Lærernorm er feil virkemiddel

Høringen tok utgangspunkt i fire representantforslag fra ulike stortingspolitikere, og dreide seg, i tillegg til karakterkrav i matte, om lærernorm og hvorvidt nye kompetansekrav for lærere skal gis tilbakevirkende kraft eller ikke.

- Akademikerne mener lærernorm er feil virkemiddel for å nå målet om en bedre skole. Vi støtter økt innsats og ekstra midler til 1. – 4. klasse. Det er imidlertid mer hensiktsmessig å bruke ressursene på å heve lærernes kompetanse, sa Folkvord.

Det er faglig uenighet knyttet til om lærernorm er hensiktsmessig. I tillegg mener Akademikerne at kommunene selv må få vurdere hvordan ulike utfordringer bør løses lokalt.

Kompetansekrav må følges av rett til videreutdanning

Akademikerne støtter at kompetansekravene fra 2015 skal gjelde alle lærere fra 2025. Lærere og lektorer, på samme måte som andre yrkesgrupper i arbeidslivet, må oppdatere og utvide kunnskapen sin gjennom yrkeslivet.

- Vi mener det er en styrke for skolen og for den enkelte lærer å få muligheten til å oppdatere seg faglig. Det er også vårt klare inntrykk at lærere og lektorer ønsker å videreutdanne seg. Søkertall på 8−10.000 de siste årene viser at det er stor interesse blant lærerne for videreutdanningen. Vi ser også at lærerne som har vært gjennom etterutdanningen er fornøyde, sa Folkvord.

Når samfunnet krever kompetanse for at lærere skal få gjøre jobben sin, må den enkelte også få en rett til å ta etterutdanningen. Denne retten må følges opp av kommunene. Og kommunene må få de nødvendige rammevilkårene til å sikre alle lærere med behov videreutdanning innen 2025.