Nyheter

I mål med viktig strategi

- Det er naturlig for Akademikerne å ta ansvar for den nasjonale kompetansepolitikken. Norsk arbeidsliv kjennetegnes av et høyt produktivitetsnivå, høy sysselsettingsandel og læringsintensitet. Dette er vår suksessformel som må sikres for fremtiden, sier Kari Sollien leder av Akademikerne.

I mål med viktig strategi
07. februar, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I dag ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi lansert av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Akademikerne og resten av partene i arbeidslivet har vært med på å utforme strategien, som ble signert av leder Kari Sollien under dagens offentliggjøring.

- Teknologiske nyvinninger innebærer raske og store endringer i hvordan vi jobber og hvordan vi lever. Vi må lære nye ting gjennom hele livet. Strategien er med på å legge til rette for det. Det er viktig at den kunnskapen vi tilegner oss, holder høy kvalitet og er relevant for arbeidslivet, sier Sollien.

Akademikerne er også spesielt opptatt av at kompetansesporet må gjelde hele befolkningen. Alle må være rigget til å lære gjennom hele arbeidslivet, og vi må ha et ekstra øye til innvandreres kompetanse.

- Onsdagens fremleggelse av Brochmannutredningen om integrasjon og tillit er tydelig på at det lønner seg å gi utdanning og kompetanse til flyktninger. Det er nødvendig både for individ og samfunn at vi blir bedre på å anerkjenne og ta i bruk innvandrernes kompetanse. Vi må sørge for muligheter for å supplere og formalisere utdanning. Slik blir kompetansestrategien også en integreringsstrategi, sier Sollien.

Kompetansebehovene i samfunnet endrer seg i takt med økonomisk og teknologisk utvikling. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva som blir viktig fremover. En styrket innsats for karriereveiledning må til, og samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet må bli langt bedre.

- Akademikerne er også positive til at vi får opprettet et kompetansebehovsutvalg. Vi skal være en konstruktiv bidragsyter i dette arbeidet. Fremtidens kompetansebehov er for viktig til at debatten skal domineres av synsing og udokumenterte påstander. Vi må kunne basere kompetansepolitikken vår på et godt faglig grunnlag, sier Sollien.

Les mer om strategien og last den ned på reg​jerin​gen​.no (ekstern lenke).