Nyheter

- Det haster å få på plass nye pensjonsregler

Arbeidet med nye regler for å beregne pensjon for offentlig ansatte født etter 1953 er i gang.

- Det haster å få på plass nye pensjonsregler
02. oktober, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Arbeids- og sosialdepartementet sendte i dag ut forslag til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon på høring. De nye reglene er nødvendige for å kunne beregne pensjon for årskullene født i 1954 og senere.

- Det haster å finne løsninger på dette, og å få på plass ny offentlig tjenestepensjon. De nye samordningsreglene gjelder de som fyller 67 år i 2021, og må være på plass i god tid før dette, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Etter omleggingen av offentlig tjenestepensjon i 2011 har det vært uklart hvordan offentlig tjenestepensjon skal ses i sammenheng med ny alderspensjon fra folketrygden for denne gruppen. Mangelen på slike regler har blant annet medført at Statens pensjonskasse, KLP og de øvrige pensjonsleverandørene ikke har kunnet gi de aktuelle arbeidstakerne informasjon om hva de kan forvente å få i tjenestepensjon.

Les departementets pressemelding her.

Samordningsreglene er en del av en større prosess med arbeidet med en ny offentlig tjenestepensjon. Akademikerne har etterlyst fortgang i prosessen, blant annet i regjeringens kontaktutvalg i februar.

- Akademikerne forventer at arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon blir sluttført så snart som mulig. Og for å lykkes er vi avhengig av en forpliktende prosess mellom partene, sier Sollien. 

Høringsfristen om samordningsreglene er satt til 20. desember.

- Akademikerne vil nå lese nøye gjennom høringen og så komme med et grundig høringssvar, sier Sollien.