Nyheter

- Det er mange attraktive arbeidsplasser i norske kommuner

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. I anledning Akademikernes tyveårsjubileum i år publiseres flere av artiklene fra heftet på Akademikernes nettsider.

- Det er mange attraktive arbeidsplasser i norske kommuner
03. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Det er mange attraktive arbeidsplasser i norske kommuner, noe dette heftet viser. Jeg håper at artiklene vil fungere som en inspirasjon til både nyutdannede akademikere og kommunale ledere på jakt etter kompetent arbeidskraft, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.

Hensikten med heftet er:

  • Å synliggjøre hvordan medarbeidere med høyere akademisk utdanning bruker sin kompetanse for å løse ulike kommunale oppgaver med høy kvalitet.
  • Å synliggjøre for kommunale ledere at engasjerte medarbeidere med høy kompetanse er viktig for å bygge gode og sterke fagmiljøer.

- Akademisk arbeidskraft er viktig for kommunene når de skal løse fremtidens utfordringer. Og dette heftet viser med all tydelighet at våre yrkesgrupper har en stor rolle å spille, sier Birkenhagen.

I heftet møter du elleve medarbeidere som jobber i ulike kommuner. De representerer et bredt spekter av utdanning og profesjoner som; økonom, ingeniør, lege, marinbiolog, lektor, medieviter, samfunnsgeograf, arkitekt, advokat, psykolog og en som tar sin ph.d. i helsevitenskap.

Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsplasser som ønsker å utvikle og bruke de ansattes kompetanse for å løse velferdsoppgaver og samtidig bidra til fornyelse av tjenester og arbeidsformer.

Les mer om Akademikernes tyveårsjubileum her.