Nyheter

Brudd mellom Akademikerne og KS Bedrift

Det er brudd i hovedoppgjøret mellom KS Bedrift og Akademikerne i avtaleområde Konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret går til mekling. Meklingsoppstart er onsdag 2. oktober kl. 10.00. Mekling skal være avsluttet torsdag 3. oktober kl. 24.00.

Brudd mellom Akademikerne og KS Bedrift
19. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Også LO Kommune, YS Kommune og Unio brøt forhandlingene.

Partene hadde svært ulike posisjoner i forhold til endrede pensjonsordninger innenfor Hovedtariffavtalen.

Arbeidstakersiden tilbød KS Bedrift innføring av endret pensjonsordning for de virksomhetene som er særlig konkurranseutsatt (ca. 30 % av virksomhetene i avtaleområdet).

KS Bedrifts siste krav/​tilbud var innføring av en ny pensjonsordning med egenskaper som lignet på en hybridordning.

Videre var kravet/​tilbudet at denne pensjonsordningen skal kunne gjøres gjeldende for alle virksomheter innenfor Bedriftsavtalen.

I tillegg var det et krav at ny ordning skulle implementeres i fredsplikt. Dette var noe ingen av partene på arbeidstakersiden kunne akseptere, og brudd var ikke til å unngå.

- Kommuneansatte er i utgangspunktet omfattet av offentlig tjenestepensjon uansett hvordan kommunene velger å organisere sin virksomhet. Avvik fra dette er krevende for de ansattes organisasjoner. Likevel var det en reell vilje til å imøtekomme KS Bedrifts mest konkurranseutsatte virksomheter i dette oppgjøret, sier Cecilie Fauchald Rygg, som førte forhandlingene på vegne av Akademikerne.

Akademikerne er av den oppfatning at det å innføre en ny pensjonsordning i et område som i dag er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning er krevende og må være omforent. Dette gjorde at Akademikerne valgte å bryte forhandlingene sammen med de andre organisasjonene.

Dato for mekling er ikke fastsatt.