Nyheter

Studiebarometeret 2023 – mer fornøyde studenter, men studentene får ikke nok tid til å studere

Studentene er mer fornøyde og motiverte, men tid brukt på å jobbe er på et historisk høyt nivå, det viser Studentbarometeret for 2023. Akademikerne er bekymret for at studentenes dårlige økonomi hindrer dem i å studere så mye som de burde.

Studiebarometeret 2023 – mer fornøyde studenter, men studentene får ikke nok tid til å studere
15. februar, 2024 – Oppdatert 15. februar, 2024

15. februar ble Studiebarometeret for 2023 lagt frem. Hvert år gjennomføres undersøkelsen med 2. og 5. års-studenter fra alle norske universiteter og høyskoler. NOKUT gjennomfører undersøkelsen og om lag 29 000 studenter har deltatt. 

Tid brukt på arbeid er på et historisk høyt nivå

Studentene oppgir at de jobber i gjennomsnitt 9,3 timer i uken. Dette er et historisk høyt tall. I 2017 brukte studentene til sammenligning 8,3 timer på betalt arbeid. 65% oppgir at de har jobb ved siden av studiene. 

– Vi er bekymret for at studentenes økonomiske situasjon går ut over studiene. Når studentene må bruke så mye tid på å jobbe er det klart det påvirker studiene, sier Lise Lyngsnes Randeberg.

De som jobber, jobber bekymringsfullt mye

Av de som oppgir at de er i arbeid ved siden av studier, oppgir de at de jobber 14 timer i uka. Undersøkelser fra SSB tyder på at jobb over 10 timer i uka gir mindre tid til studier. Det er bekymringsfullt. 

– –Jeg ser det selv i egen undervisning, det er færre studenter i forelesningene nå enn tidligere. Studentene etterspør også videopptak. En årsak til dette kan være at de må på jobb. Det er i så fall et problem om studentene må jobbe så mye at de ikke får tid til å være på campus. Det gjør den faglige dialogen mer krevende, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne og professor ved NTNU. 

1 av 4 som planlegger å bruke lenger tid på å fullføre, gjør det fordi arbeid ved siden av studiene tar for mye tid. 

27% av de som planlegger å fullføre studiene på redusert tid, at arbeid utenfor studiene tar for mye tid som årsak. Akademikerne er bekymret for at denne gruppen skal øke. 

kilde: Studiebarometeret 2023

Studentene oppgir å være mer fornøyde med det sosiale og læringsmiljøet. 

Studentenes trivsel har ligget stabilt over tid, men under pandemien opplevde vi en liten nedgang i målt trivsel. I den nye undersøkelsen er trivselen tilbake på nivået fra før pandemien. 

Studentene skal trives på studiene sine! Studentene sier de er litt mer tilfredse enn i fjor og det er bra. Det er godt å se at vi snart er tilbake på nivået vi var på før pandemien. Studenters trivsel må være en topp prioritert for utdanningsinstitusjonene, sier Randeberg. 

kilde: Studiebarometeret 2023

Studentenes motivasjon øker, men den er fortsatt lavere enn den var da man startet undersøkelsen. 

Det er viktig at institusjonene følger opp resultatene fra undersøkelsen og jobber for å finne ut hvordan man kan motivere studentene og samtidig øke tilfredsheten deres med studiene, sier Randeberg. 

KI har blitt en naturlig del av studentenes hverdag

Nytt i barometeret for 2023 er spørsmål om studenters bruk av kunstig intelligens. Hele 60 prosent av studentene oppgir at de har benyttet seg av ulike former for KI. 

Akademikerne mener det er viktig at studentene lærer å bruke disse verktøyene på en god måte. 

Vi ser at generativ KI er et nyttig verktøy for mange studenter. Det har blitt en del av studiehverdagen. Vi er opptatt av at studentene lærer å bruke disse verktøyene på en trygg og god måte. Det krever mer av studentene å vurdere kvaliteten og om informasjonen de får er korrekt. Det er viktig at studentene lærer god kildekritikk, fortsetter hun. 

Akademikerne etterlyser tydelige retningslinjer for bruk av KI. 

KI kan by på nye utfordringer for undervisere med tanke på hvordan de legger opp undervisningen. Institusjonene må da sørge for at undervisere har verktøy og kompetanse for å håndtere dette på best måte, avslutter Randeberg.