Nyheter

Smutthull for midlertidig ansettelse må tettes

Abelia går ut mot vårt initiativ for å stramme inn adgangen til midlertidig ansettelse for praksisarbeid. Vi ønsker å tette smutthull i arbeidsmiljøloven for midlertidige ansettelser, men er positive til at studenter kan få erfaring underveis i utdannelsen.

Morten Ingebrigtsen Wedege

Morten Ingebrigtsen Wedege

Nestleder
Smutthull for midlertidig ansettelse må tettes
Foto: Eivind Nilsen, Naturviterne
09. februar, 2024 – Oppdatert 09. februar, 2024

Bestemmelsen vi ønsker å stramme inn, er blitt brukt som hjemmel for at ansatte i praksis kan ansettes midlertidig uten tidsbegrensning. Dette gjelder spesielt for leger i spesialisering, som kan ha seks år lange løp med videreutdanning samtidig som de er i ordinært arbeid. Inntil for noen år siden kunne disse legene være midlertidig ansatt i flere år før dette ble løst i en tariffavtale mellom partene.

Dette innlegget sto først på trykk i DN.

Vi er bekymret for at denne praksisen skal spre seg til andre sektorer. Vi ønsker oss derfor et strammere regelverk som tetter smutthull for midlertidige ansettelser.

Akademikerne vil understreke at fast ansettelse er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Videreutdanning og spesialisering mens man er i arbeid vil være normalen for mange, derfor må regelverket på dette området bli tydeligere.

Akademikernes ønske om begrensning dreier seg om videreutdanning og spesialisering. Det dreier seg altså ikke om regelverket for studenter som er under utdannelse på bachelor- eller masternivå.

For disse studentenes muligheter for praksis underveis i utdannelsesløpet deler vi Abelias syn og ønsker oss et regelverk som tilrettelegger for at studenter kan få erfaring under studieløpet. Dette er noe våre studentmedlemmer selv ønsker. Studenter som ikke har praksis som en integrert del av utdannelsen bør ha mulighet til å få det.