Inkluderende arbeidsliv (IA)

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv er et samarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Målet er å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.