Nye satser i sentrale særavtaler

Høyt prisnivå har ført til at flere satser i staten har blitt justert opp.

Nye satser i sentrale særavtaler
De mest brukte særavtalene i staten er reiseavtalen for både innland og utland.
21. desember, 2023 – Oppdatert 21. desember, 2023


Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene (LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat) har i høst forhandlet flere sentrale særavtaler. Det er ikke gjort store endringer, men de fleste satsene er regulert. Flere av satsene er økt betydelig som følge av generelt høyere prisnivå. 

De mest brukte sentrale særavtalene er reiseavtalen for både innland og utland. 

Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil satt opp fra kr. 4,48,- pr. kilometer til kr. 4,90,-. I tillegg har kostsatsene i forbindelse med tjenestereiser blitt justert betydelig opp.

Protokollen for de ulike avtalene finner du her: