Forhandlingsledelse

Kari Tønnessen Nordli

Kari Tønnessen Nordli

Christer Wiik Aram

Christer Wiik Aram

Utvalgsmedlemmer

Arkitektenes Fagforbund
Gunnhild Østensen Stangervåg
gunnhild@afag.no
468 85 300
Den norske legeforening
Nina Bergsted
nina.bergsted@legeforeningen.no
952 74 917
Den norske tannlegeforening
John Frammer
john.frammer@tannlegeforeningen.no
416 60 506
Den norske veterinærforening
Andreas Håland
ah@vetnett.no
90046250
Econa
Marianne Kringlebotn
mk@econa.no
9026 66 778
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Svein Håkon Forvik
kol@kol.no
922 56 073
Naturviterne
Petter Johannessen
pj@naturviterne.no
906 28 566
Samfunnskønomene
Randi Munkeby
randi.munkeby@samfunnsokonomene.no
948 01 385
Juristforbundet
Rannveig Sørskaar
rannveig.sorskaar@juristforbundet.no
99020332
Juristforbundet (observatør)
Are Frykholm
are.frykholm@juristforbundet.no
99646203
Norsk psykologforening
Kari Helene Frøislie
kari@psykologforeningen.no
476 77 127
Norsk Lektorlag
Marianne Lindmark Pedersen
mlp@norsklektorlag.no
918 34 335
Samfunnsviterne
Jan Thomas Kobberød
jank@usn.no
911 89 937
Samfunnsviterne (observatør)
Thomas Ostermann
to@samfunnsviterne.no
977 66 288
Tekna
Linn Guste- Pedersen
lgp@tekna.no
928 90 816
Tekna (observatør)
Trude Pedersen Sundtjønn
trude.sundtjonn@gmail.com
915 15 647
NITO (observatør)
Roger Matberg
roger.matberg@nito.no
996 48 695
Norges Farmaceutiske Forening (observatør)
Christine Ødegaard Steen
christine@farmaceutene.no
21 02 33 47