• Akademikerne kommune forhandler lønns- og arbeidsvilkår på vegne av over 4100 ansatte i kommunens etater, bydeler og foretak.
  • Akademikerne jobber for å endre og modernisere lønnssystemet i Oslo kommune, og få på plass lokale, kollektive forhandlinger på den enkelte arbeidsplass. Oslo kommune er i dag den eneste offentlige arbeidsgiveren der Akademikernes medlemmer har et såkalt sentralt lønnssystem.
  • Lokale forhandlinger gjør at virksomhetene og etatene i kommunen kan bruke lønns som virkemiddel for å beholde og rekruttere viktig kompetanse, og dermed tilby gode tjenester til innbyggerne.

Spørsmål til de hovedtillitvalgte i Oslo kommune?