Ledelse

Tonje Leborg

Tonje Leborg

Julius Okkenhaug

Julius Okkenhaug

Utvalgsmedlemmer

Arkitektenes Fagforbund
Lucas Lavik Huseth
lucas@afag.no
902 01 106
Den norske tannlegeforening
Farshad Alamdari
farsh@online.no
922 33 797
Den norske legeforening
Pål Alm-Kruse
pal.alm-kruse@legeforeningen.no
419 09 832
Den norske legeforening (observatør)
Andreas Hovland
andreas.hovland@legeforeningen.no
958 16 052
Den norske veterinærforening
Christian Tengs
ct@vetnett.no
469 28 595
Econa
Ingun Knudsen
Ingun.knudsen@econa.no
980 36 582
Naturviterne
Ole Jakob Knudsen
oj@naturviterne.no
918 50 187
Naturveiterne (observatør)
Iris-Adele Jess
iaj@naturviterne.no
485 53 968
Norsk Lektorlag
Ane Cathinka Bruusgaard
acb@norsklektorlag.no
940 17 641
Norsk psykologforening
Christian Zimmermann
christian@psykologforeningen.no
909 80 343
Samfunnsviterne
Frode Svartvatn
frode.svartvatn@nav.no
416 69 387
Samfunnsviterne (observatør)
Åse Marie Eliassen
aame@samfunsviterne.no
957 30 301
Juristforbundet
Hanne Eie Sudland
hes@juristforbundet.no
909 57 404
Juristforbundet (observatør)
Thale Blanck Torkildsen
thale.torkildsen@byr.oslo.kommune.no
920 70 314
Tekna
Sonia Monfort Roedelé
sonia.monfort.roedele@tekna.no
900 75 115
Tekna (observatør)
Christel Kirkøen
Christelk@tekna.no
92 89 89 74
Samfunnsøkonomene
Sarah Hvesser
sh.samfunnsokonomene@gmail.com
941 78 059
Den norske jordmorforening (observatør)
Berit Grimsrud
berit@jordmorforeningen.no
926 37 569
Norges Farmaceutiske Forening (observatør)
Jon Ole Whist
jon@farmaceutene.no
951 00 342
NITO (observatør)
Beate Sire Dagslet
bsd@nito.no
413 34 255