A – nasjonalt nivå

Innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne helse. Ved enighet inngår man avtale i protokoll, og beskriver grunnlaget for og gjennomføringen av forhandlingene, samt effektuering av forhandlingsresultatet. Protokollen gjelder generelt – for alle akademikerforeningene og alle helseforetak/​sykehus.

A1 – Sosiale bestemmelser – nasjonalt nivå

Likelydende avtale inngås mellom Spekter og Akademikerne helse, på vegne av foreningene. Avtalen omfatter kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser, herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel mv. forsikring ved dødsfall/​yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser. 

A2 – nasjonalt nivå II – foreningsvis avtale

Særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte foreningens medlemmer, forhandles mellom Spekter helse og den enkelte forening. I Akademikerne helse er det Legeforeningen som har A2-avtale. Det som tidligere var regulert i særavtaler skal nå forhandles ved hvert tariffoppgjør, som en del av det ordinære oppgjøret og som en del av et mulig konfliktgrunnlag. 

B‑del – lokalt nivå

Overenskomstens spesielle del, som, med mindre annet avtales, forhandles mellom helseforetak/​sykehus og den enkelte forening. Forhandlingssamarbeid i Akademikergrupper” kan avtales, og forkommer flere steder. B‑delsavtalene forhandles i den enkelte virksomhet. 

Avsluttende sentrale forhandlinger

Alle avtaledeler gjøres gjeldende som overenskomsten ved avtaleinngåelse mellom Akademikerne helse og Spekter i avsluttende sentrale forhandlinger. I protokoll for avsluttende sentrale forhandlinger inngår beslutning om forhandlingsresultat for avtaledeler hvor partene ikke har kommet til enighet, samt eventuelt andre utestående temaer.