• Akademikerne helse er Akademikernes forhandlingsutvalg i sykehussektoren, og inngår sentrale avtaler om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. Akademikerne helse gjennomfører årlige forhandlinger med Spekter på vegne av over 23 500 medlemmer. 
  • Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket utbygges videre for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene. 
  • Alle forhandlinger om endring av lønn gjennomføres av hver medlemsforening lokalt, eller mellom hver enkelt forening og Spekter.

Forhandlingsledelse

Anne-Karin Rime

Anne-Karin Rime

Rune Frøyland

Rune Frøyland