Akademikerne forhandler for:

Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, naturvitere, psykologer, lektorer,
sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, offiserer, samfunnsøkonomer,
farmasøyter og jordmødre.

Staten

Akademikerne forhandler for: 42 768

Antall årsverk totalt: 155 289

Antall ansatte totalt: 165 650

KS

Akademikerne forhandler for: 28 277

Antall årsverk: 383 577

Antall ansatte: 460 370

Samfunnsbedriftene

Akademikerne forhandler for: 1 232

Antall årsverk: 5 546

Antall ansatte: 5 855

Oslo kommune

Akademikerne forhandler for: 4 285

Antall årsverk: ca.44 600

Antall ansatte: ca.54 200

Spekter helse

Akademikerne forhandler for: 26 244

Antall årsverk: 111 006

Antall ansatte: 136 917