Akademikerne forhandler for:

Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, naturvitere, psykologer, lektorer,
sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, offiserer, samfunnsøkonomer,
farmasøyter og jordmødre.

Staten

Akademikerne forhandler for: 

Antall årsverk totalt: 

Antall ansatte totalt: 

KS

Akademikerne forhandler for: 

Antall årsverk:

Antall ansatte:

Samfunnsbedriftene

Akademikerne forhandler for: 

Antall årsverk:

Antall ansatte:

Oslo kommune

Akademikerne forhandler for: 

Antall årsverk:

Antall ansatte: 

Spekter helse

Akademikerne forhandler for: 

Antall årsverk:

Antall ansatte:


Gjennomsnittslønn for høyt utdannede: 

Næring (ansatte med fire års utdanning eller mer)Årslønn
Industri
Bygg og anlegg


Varehandel


Finanssektoren


Statlig sektor


Kommuner og fylkeskommune


Kommuner og fylkeskommune — skoleverket/​undervisning


Kommuner og fylkeskommune utenom skoleverket/​undervisning


Helseforetak
Alle næringer

Kilde:

Samlet lønnsvekst 2017 – 2023:

Næring (ansatte med fire års utdanning eller mer)Samlet vekst 2017 – 2022
Industri
Bygg og anlegg
Varehandel
Finanssektoren
Statlig sektor
Kommuner og fylkeskommune
Kommuner og fylkeskommune – skoleverket/​undervisning
Kommuner og fylkeskommune ekskl. skoleverket/​undervisning
Helseforetak
Alle næringer


Kilde: