Årets lønnsoppgjør

Vårens oppgjør er et hovedoppgjør, der partene forhandler om lønn og tariffavtaler. Akademikerne forhandler for medlemmer i staten, kommunene og sykehusene.