Arbeidsmarkedsstatistikk for akademikere

Akademikerne oppdaterer kvartalsvis antall arbeidsledige i de ulike akademikeryrkene (tall fra NAV). 


Statistikk for 2018

UtdanningsgruppeJan.AprilJuliOkt
Arkitekter 111 104
Naturvitenskapelige yrker 383354
Sivilingeniører936778
Ingeniører22131793
IKT-yrker1000919
Lektorer og spesialpedagoger4500449
Leger145143
Tannleger 2532
Veterinærer 1215
Farmasøyter 4540
Psykologer4850
Juridiske yrker10597
Økonomer og revisorer 543488
Samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker (ikke offentlig sektor) 222200
Rådgivere innen administrasjon 12851127
Ledere (unntatt 1111 Politikere) 27582699
Offiserer fra fenrik og høyere grad 3435
Andre6153457464


Det tekniske beregningsutvalget for inntekstoppgjørene (TBU)

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  • Én rapport foran lønnsoppgjørene. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. 
  • Én rapport etter lønnsoppgjørene som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Se alle rapporter fra TBU her.