Ledelse

Robert Kjøsnes

Robert Kjøsnes

Utvalgsmedlemmer

Sekretariatsleder
Bernt Almbakk
bernt.almbakk@tekna.no
926 49 378
Den norske legeforening
Karoline Ramdal
karoline.ramdal@legeforeningen.no
932 59 562
Den norske veterinærforening
Mette Rød Fredriksen
mrf@vetnett.no
911 93 050
Econa
Per Christian Rogdar
per@econa.no
997 09 930
Juristforbundet
Morten Vollset
mv@juristforbundet.no
990 24 567
Naturviterne
Camilla Fosse
cf@naturviterne.no
936 62 595
Norsk psykologforening
Wencke Eide
wencke.eide@psykologforeningen.no
901 45 647
Samfunnsviterne
Janicke Wiggen
jw@samfunnsviterne.no
98640510
Samfunnsøkonomene
Randi Munkeby

randi.munkeby@samfunnsokonomene.no

94801385