• Akademikerne privat er et samarbeidsutvalg på tvers av de ulike Akademikerne-foreningene, med unntak av Kol og Lektorlaget.
  • Utvalget arbeider med lønns- og interessepolitikk for fellesskapets over 74 000 medlemmer i privat sektor, men er ikke part i lønnsforhandlingene i sektoren. 

Ledelse

Robert Kjøsnes

Robert Kjøsnes