Utvalgsledelse

Per Christian Opsahl

Per Christian Opsahl

Terje Fredriksen

Terje Fredriksen


Utvalgsmedlemmer

Arkitektenes Fagforbund
Robert Kjøsnes
robert@afag.no
484 54 845
Den norske legeforening
Stine Katrin Tønsaker
stine.katrin.tonsaker@legeforeningen.no
932 84 157
Den norske legeforening (vara)
Nils Kristian Klev
nils.kristian.klev@legeforeningen.no
900 25 787
Den norske tannlegeforening
Dag Kielland Nilsen
deg.kielland.nilsen@tannlegeforeningen.no
000 00 000
Den norske tannlegeforening (vara)
Bård Anders Hagen
bard.anders.hagen@gmail.com
000 00 000
Den norske veterinærforening
Jon Olav Prøsch
jo-olavp@online.no
900 94 307
Den norske veterinærforening (vara)
Mette Rød Fredriksen
mette.rod.fredriksen@vetnett.no
000 00 000
Naturviterne
Ole Jakob Knudsen
ojk@natuviterne.no
918 50 187
Naturviterne (vara)
Juliana Patru Pedersen
jp@naturviterne.no
984 74 690
Juristforbundet
Lise Reiersen
adv-irie@online.no
920 33 527
Juristforbundet (vara)
Paal Berg Helland
paal.berg.helland@advokathelland.no
977 39 240
Norsk psykologforening
Van Pham
van@psykologforeningen.no
466 98 557
Norsk psykologforening (vara)
Heidi Roald
heidi@psykologforeningen.no
924 25 789
Samfunnsviterne
Espen Nordgård Jakobsen
enj@samfunnsviterne.no
414 32 122
Samfunnsviterne (vara)
Gunn Elisabeth Myhren
gem@samfunnsviterne.no
951 57 451
Econa
Per Christian Rogdar
per.christian.rogdar@econa.no
99 70 99 30

Tekna
Anna Elisabeth Nordbø
anna.e.nordbo@tekna.no
906 31 980