Medlemsforeningene har mange tilbud for næringsdrivende

Akademikerne består av 13 medlemsforeninger, som organiserer medlemmer med ulik utdanning på masternivå. Mange medlemmer i disse foreningene er selvstendig næringsdrivende, og foreningene gir råd og veiledning om hvordan de bør etablere og drive denne. Noen slike råd ligger åpent tilgjengelig på nettsidene til foreningene. Mye av dette kan være til nytte for andre næringsdrivende enn de det er laget for, om man legger til litt godvilje. 

I Tekna kalles tilbudet til selvstendig næringsdrivende for Tekna Egen bedrift. Hos Afag er søkeordet Egen virksomhet. Egen virksomhet gir også treff når du søker hos Samfunnsviterne. I Legeforeningen er nøkkelordet «drift av legekontor». I Psykologforeningen må du søke etter «for privatpraktiserende». Planlegger du å starte egen virksomhet er det mye veiledning å hente på disse sidene.

Veileder for næringsdrivende leger og andre.

Legeforeningen har laget en veileder for næringsdrivende leger. Dette heftet med i alt 70 sider er åpent tilgjengelig og kan også være nyttig for andre. Her finner du kapitler om valg av organisasjonsform, leie av lokaler, om å være arbeidsgiver og om å ansette medarbeidere, rettigheter og plikter for parter i et ansettelsesforhold mv., og om opphør av arbeidsforhold. Alt dette gjelder også for andre selvstendig næringsdrivende. 

Valg av organisasjonsform

De fleste virksomhetene som etableres er personlige foretak, i første rekke enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak er lett å etablere og gir stor frihet. For virksomheter med vekstambisjoner er det imidlertid en foretaksform som gir stor risiko fordi innehaveren har et personlig ansvar for økonomien i virksomheten. 

Aksjeselskaper en foretaksform som reduserer risikoen for en virksomhet med vekstambisjoner fordi eieren ikke er ansvarlig for mer enn aksjekapitalen i selskapet. 

Mer informasjon om hva som lønner seg i ulike situasjoner finner du i denne rapporten som Menon utarbeidet på oppdrag for Akademikerne i 2016

Altinn — en viktig ressurs

På Altinn ligger det svært mye informasjon om å starte og drive bedrift, blant annet når det gjelder oppstart, hvilke plikter du har som arbeidsgiver, krav knyttet til skatter og avgifter og regnskap og revisjon, ulike støtteordninger og en mengde nyttige dokumentmaler.

Pensjon

Dersom du som gründer, frilanser eller selvstendig næringsdrivende ikke sparer til pensjon selv, får du kun alderspensjon fra folketrygden. Det er derfor gode grunner til å sette i gang med privat pensjonssparing. Akademikerne har i mange år arbeidet for å for å forbedre pensjonssparingsmulighetene til selvstendig næringsdrivende. Les mer om pensjon i denne artikkelen.

Forsikringer

Det tilbys en lang rekke forsikringer til næringsdrivende. Noen er lovpålagt, mens andre er frivillige. I denne artikkelen finner du en guide utarbeidet av Akademikernes forsikringspartner Storebrand. Medlemmene får Storebrands beste priser på forsikring. Les mer her.

Også NAV tilbyr sykepengeforsikringer til næringsdrivende. Mer informasjon om det finner du her.