Arrangementer

Akademikernes samling for Universitet og høyskolesektoren

Akademikerne arrangerer en felles samling for alle akademikertillitsvalgtes i UH-sektoren. Samlingen vil inneholde temaer som blant en paneldebatt om ytringsfrihet for ansatte i sektoren, tillitsreformen, vilkår om ekstern finansiering for fast ansettelse og lønnsoppgjøret.
Tid:
21. apr. – 22. apr.
Påmeldingsfrist:
01. apr.
Sted:
Clarion hotell Oslo, Oslo
Akademikernes samling  for Universitet og høyskolesektoren

Program:

21.april

11.00 – 12.00

Lunsj

12.00 – 12.15

Velkommen og presentasjon av deltagerne

12.15 – 13:00

Hjemmekontor

  • Erfaringsutveksling etter 2 år på hjemmekontor
  • IA på hjemmekontor

12.45−13.00

Pause

13.00 – 14.00

Vilkår om ekstern finansiering for fast ansettelse og hva er «annet passende arbeid»? 

Advokat Iuliana P. Pedersen, Naturviterne 

14.00 – 14.15

Pause

14.15 – 15.00

Tillitsreformen i offentlig sektor 

Mer velferd, bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. Hva betyr det for oss? 

Konstituert leder av Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg 

15.00 – 15.15

Pause

15.15−16.00

Lønnsoppgjøret 2022

Leder av Akademikerne stat Kari Tønnessen Nordli

16.15−17.00

Lokalt samarbeid med andre organisasjoner 

18.00-

Kulturelt innslag

19.30 — 

Middag på Vaaghals 

https://​www​.vaaghals​.com/

22.april

09.00−10.30

Paneldebatt: «Ytringsfrihet og ytringsklima i akademia» 

10.30−10.45

Pause

10.45−11.15

Søknad om kompetansemidler

11.30−13.00

Motivasjonsforedrag med Bård Kuvaas 

13.00−14.00

Lunsj og hjem 

Du har rett til fri med lønn for å delta, jf. Hovedavtalen § 3.9.

Samlingen er gratis.

Reiseregning sendes til egen primærforening.