Nyheter

Jubel i Akademikerne over medlemsvekst!

Akademikerne er nå over 265 000 medlemmer, 10 000 medlemmer opp fra året før. Tekna vokser mest og Legeforeningen har nådd en historisk milepæl
Jubel i Akademikerne over medlemsvekst!
14. mars, 2024 – Oppdatert 14. mars, 2024

Akademikernes 13 medlemsforeninger vokser samlet fra 255 006 medlemmer til 265 424 medlemmer fra januar 2023 til januar 2024. Det betyr en medlemsvekst på 4,1 prosent. Medlemsveksten er en del av en trend over tid med god og jevn vekst i Akademikernes medlemsforeninger. 

For masterutdannede skal Akademikernes medlemsforeninger være det klare førstevalget. Vi jobber for et trygt og fleksibelt arbeidsliv hvor de ansatte skal få uttelling for utdannelse og kompetanse. Da er det gledelig å se at mange flere vil være med i medlemsforeningene våre i Akademikerne, sier Lise Lyngsnes Randeberg. 

Sterk vekst i Tekna og en historisk milepæl for Legeforeningen 

Tekna er den klart største av Akademikernes medlemsforeninger. Med sine 105 447 medlemmer står Tekna for om lag halvparten av Akademikernes samlede medlemsvekst, opp 6 prosent fra året før. Samfunnsviterne er den nest raskest voksende foreningen med 18 237 medlemmer, en 5,1 prosent vekst fra året før. Også Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Arkitektenes fagforbund har oppnådd en solid medlemsvekst på over 4 prosent. 

Legeforeningen har nylig passert 40 000 medlemmer. Det er en historisk milepæl for foreningen. Legeforeningen organiserer 95 prosent av alle landets leger. 

Våre medlemsforeninger gjør en kjempejobb med å rekruttere nye medlemmer. En høy organisasjonsgrad er avgjørende for at arbeidstakere skal ha en sterk stemme i alt fra gode arbeidsvilkår, lønn og pensjon. Høy organisasjonsgrad er en styrke og en forutsetning for at den norske modellen fortsatt skal være levedyktig, sier Lyngsnes Randeberg. 

Vekst i staten og høy andel yrkesaktive 

36 574 statsansatte er medlemmer i en akademikerforening. Totalt forhandler Akademikerne på vegne av 42 766 i staten. Det er en vekst fra året før. 

Totalt er 214 656 av Akademikernes medlemmer er yrkesaktive, det utgjør 80 prosent av medlemsmassen. Resten av medlemsmassen er i all hovedsak studenter og pensjonister. Akademikerne har nå 35 728 studentmedlemmer, en oppgang fra i året før. 

– Jeg vil rette en ekstra stor takk til alle de ansatte og tillitsvalgte i medlemsforeningene, deres innsats er avgjørende for at vi sammen oppnår gode resultater, avslutter Lyngsnes Randeberg.