Nyheter

Glad for flere studentboliger

– Boutgifter spiser en større og større andel av studiestøtten. Det er bra SV har fått gjennomslag for bygging av flere studentboliger og at de legger til rette for at flere ideelle kan bygge studentboliger, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Glad for flere studentboliger
Lederen av Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg er glad for at revidert nasjonalbudsjett fører til flere studentboliger i fremtiden.
19. juni, 2024 – Oppdatert 20. juni, 2024

Regjeringspartiene på Stortinget og SV er enige om revidert nasjonalbudsjett. Avtalen innebærer blant annet at flere studentboliger oppføres i år. Husbanken låneramme til studentboliger økes med 500 millioner kroner. Stortinget ber også regjeringen i løpet av 2024 sende på høring endrede retningslinjer for tildeling av Husbanklån til studentboliger, slik at også ideelle stiftelser er berettiget husbanklån til bygging av studentboliger.

En rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne viser at hovedårsaken til at studentene har dårligere kjøpekraft er at studiestøtten ikke har holdt tritt med veksten i leiepriser.

- Mange studenter har en trang økonomisk situasjon og bruker mye tid på å jobbe. Bedre tilgang på studentboliger gjør det enklere for de med dårlig råd å investere i utdanning, sier Lise Lyngsnes Randeberg. 

SV har også fått gjennomslag for at studenter skal gis 50 prosent studentrabatt på togbilletter. Stortinget ferdigbehandler revidert nasjonalbudsjett fredag.