– Glad for at regjeringen har lyttet til våre innspill

Akademikerne har etterlyst økt satsning på forskning og utvikling for å møte omstillingsbehovene. Regjeringens nye strategi for å øke næringslivets investeringer i FOU lover storsatsning.
-- Glad for at regjeringen har lyttet til våre innspill
Lise Randeberg er fornøyd med at regjeringen vil styrke ordningen med doktorgrader i næringslivet og at strategien fremmer innovative offentlige anskaffelser.
06. mai, 2024 – Oppdatert 06. mai, 2024

Tirsdag 30. april lanserte regjeringen strategien for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling (FOU). Målet er ambisiøst, næringslivets investeringer skal utgjøre to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2030, mens det offentlige skal investere én prosent. Akademikerne har vært en del av referansegruppen for arbeidet.

– Jeg er glad regjeringen her har lyttet til flere av våre innspill. Norsk næringsliv investerer i dag mindre i FoU enn andre vestlige land. Skal vi opprettholde vår konkurranseevne i den digitale og grønne omstillingen, krever det målrettet satsing, sier Lise Lyngsnes Randeberg som leder Akademikerne. 

Roser flere tiltak

Randeberg er særlig fornøyd med at regjeringen så tydelig vil styrke ordningen med doktorgrader i næringslivet, vil fremme innovative offentlige anskaffelser som stimulerer bedriftenes investeringer i FoU og bidra med risikoavlastning for næringslivet.

- Dette er tiltak som vil bidra til å utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og skaperkraft i næringslivet. Og innovative offentlige anskaffelser kan stimulere innovasjon og nye løsninger, sier hun.

Savner likevel noe

Randeberg mener regjeringen i strategien kunne vært mer konkret og fjernet noen barrierer for et FOU-intensivt næringsliv. Hun mener blant annet at opsjonsskatteordningen for oppstartsvirksomheter bør styrkes slik at den treffer flere og større selskaper og at grunnfinansieringen av forskningsinstituttene bør styrkes.

- Mer forskning og innovasjon i næringslivet kan gi Norge mer skaperkraft, et mer konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv og flere arbeidsplasser. 

Partene i arbeidslivet skal involveres i mange av tiltakene. 

- Nå er det viktig at strategien følges opp slik at ord blir til handling, sier Randeberg.

Regjeringens strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling legger til rette for:

  • at næringslivet har tilstrekkelig med kompetanse, spesielt forskningskompetanse.
  • en god balanse i de økonomiske virkemidlene rettet mot å fremme næringslivets investeringer i forskning og utvikling.
  • at samfunnet får nytte av den kunnskapen som skapes og gir grobunn for et mer kunnskapsintensivt næringsliv.

Her finner du hele strategien.