Nyheter

- Glad for at Helse Nord stopper opp i omstillingsprosess

Akademikerne var tidlig ute med å rope varsku om omstillingsprosessene i Helse Nord. De er nå glade for at kuttplanene er satt på vent.

- Glad for at Helse Nord stopper opp i omstillingsprosess
09. januar, 2024 – Oppdatert 15. januar, 2024

Akademikerne var tidlig ute om å rope varsku om omstillingsprosessene i Helse Nord. Sammen med Unio og LO sendte Akademikerne et bekymringsbrev når arbeidet startet. 

I dag ble det ikke flertall for å sende kuttplanene på høring. Direktør i Helse Nord, Marit Lind trakk dermed hele saken, og sa at de vil komme tilbake senere i år med nye forslag. 

Vi er glad for at styret tok ansvar og ikke ønsket å vedta et forslag med så store konsekvenser på mangelfullt grunnlag. Som både vi og de tillitsvalgte har påpekt har prosessen vært for rask, blant annet er ikke de omfattende forslagene tilstrekkelig risikovurdert.

Akademikerne mener at det er viktig at styret i Helse Nord nå bruker tid, slik at man ikke setter gang en stor strukturendring unødig. 

– Det er bra at styret ikke bare så problemene med forslagene om kutt i akuttfunksjonene, men også var kritiske til det som var foreslått om psykisk helse og rehabilitering. Nå blir det viktig at administrasjonen tar et langt skritt tilbake og vurderer andre løsninger som ikke er tilstrekkelig utprøvd innenfor dagens organisering, sier Randeberg.