Nyheter

Etterlyser ambisjoner og framdrift fra næringsministeren

Støtte fra virkemiddelapparatet er ofte helt avgjørende for at næringslivet kan bygge opp noe nytt, vokse eller skalere. Nå er vi bekymret for at regjeringens arbeid med å forenkle tilgangen står stille.

Etterlyser ambisjoner og framdrift fra næringsministeren
f.v. Tekna-president Elisabet Haugsbø, næringsminister Jan Christian Vestre, leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg, statssekretær Anne Marit Bjørnflaten
23. januar, 2024 – Oppdatert 23. januar, 2024

Mandag 22. januar hadde leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg og president i Tekna, Elisabet Haugsbø et møte med næringsminister Jan Christian Vestre for å diskutere utviklingen i prosjektet «Virkemiddelapparatet 2.0».

Prosjektet skal blant annet gjøre det lettere for bedrifter å finne fram i virvaret av virkemidler og legge til rette for en mer helhetlig brukerreise på tvers av virkemiddelaktørene.

- Vi har opplevd at regjeringens ambisjoner for prosjektet «Virkemiddelapparatet 2.0» har vært gode, men nå er vi bekymret for om virkemiddelaktørene er villige til å legge ned den innsatsen som må til for å nå målene i prosjektet. 

Blant annet gjelder dette satsingen «én vei inn». Denne satsingen er tilsynelatende redusert til en henvisningskanal for aktører som ikke vet hvem eller hvor de skal henvende seg. 

Vår klare forventning var at dette prosjektet hadde høyere ambisjoner, sier Akademikernes leder Lise Lyngsnes Randeberg. 


Næringsministeren har tidligere kalt dette «The reform», og forsikret i møtet at hans ambisjoner er minst like høye som tidligere. Planen er at det skal rulles ut innen sommeren 2025. 

– Mye fungerer veldig bra, men vi vet også at mange synes det er vanskelig å finne frem. Min ambisjon er at næringslivet skal møte ett virkemiddelapparat som henger godt sammen, sa Vestre da han presenterte det «nye» virkemiddelapparatet i desember 2022. 

Dette er Virkemiddelapparatet 2.0:

«Virkemiddelapparatet 2.0» er en større satsing initiert av næringsminister for å gjøre virkemiddelapparatet smidigere og mer tilpasset næringslivets behov på vei mot nullutslippssamfunnet. 

  1. "En vei inn"- en felles digital inngang til virkemiddelapparatet 
  2. Bedre synliggjøring av resultater fra offentlig støtte til grønn omstilling 
  3. Ny samhandlingsmodell for koordinert innsats for grønn omstilling gjennom en pilot innen havvind.
  4. Møteplasser for toppledelsene hos virkemiddelaktørene og departementene 
  5. En intensjonserklæring om at virkemiddelaktørene så langt som praktisk mulig og kostnadsmessig forsvarlig skal samlokaliseres, regionalt og internasjonalt. 
  6. Virkemiddelaktørene skal samkjøre sine markedsaktiviteter for å synliggjøre et samlet norsk virkemiddelapparat 
  7. Designtenkning styrkes for å utvide virkemiddelapparatets verktøykasse. 
  8. Siva skal legge til rette for grønn industrivekst 
  9. Det innføres et hovedprinsipp om at prosjekter som mottar støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet, skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030, og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050 
  10. Styrket koordinert arbeid innenfor sirkulærøkonomi 

For mer informasjon besøk regjeringens nettsider